Spoluvlastnictví označuje vlastnictví dvou nebo více osob k jedné společné věci zároveň.