Proces prodeje

Krok po kroku Vám představím celý proces prodeje

Kontaktujte mě

Zavolejte mi na tel. číslo +420 731 518 716 nebo mi napište na e-mail: petra.janstova@email.cz nebo janstova@realityproradost.cz

1. Připravte si odpovědi na mé otázky: 

 • Co chcete prodat?
 • Jaká je vaše představa o ceně za vaši nemovitost?
 • Jaký je hlavní důvod proč svou nemovitost prodáváte?
 • Jak jste nemovitost získali? Co vás na ni zaujalo na první pohled?
 • Co máte na své nemovitosti nejraději a naopak co vám vadí? Výhody a nevýhody pozná jen ten, kdo v ní žije
 • Kam se budete stěhovat?
 • Kdy potřebujete mít peníze z prodeje na svém účtu? Spěcháte? Podle toho musíme nastavit prodejní strategii 
 • Pokud ještě nejste na 100% rozhodnuti o prodeji, co potřebujete k tomu, abyste se rozhodli?
 • Pokoušeli jste se prodat nemovitost už dřív a pokud ano, tak jak dlouho? Jak byla prezentována ?
 • Máte z prodeje nějaké obavy? 
 • Podle čeho si vybíráte makléře?
 • Místo a čas kde se můžeme sejít a popovídat si o všech alternativách prodeje……..

2. Schůzka na domluveném místě a v sjednaný čas:

 • Na schůzce probereme všechny možnosti prodeje a spolupráce včetně mé odměny
 • Ujasníme si termíny a možnosti marketingu a prezentace nemovitostí
 • Obhlédneme spolu nemovitosti k prodeji či pronájmu
 • Nastíním vám minimální a maximální cenu dle tržních cen a cenových map nemovitostí
 • Doporučím vám, jak je možné připravit nemovitost k focení a natáčení videoprohlídek
 • Domluvíme si schůzku na podpis zprostředkovatelské smlouvy

3. Schůzka a podpis

Poté co si písemně vše odsouhlasíme, a řekneme si jak budeme spolupracovat a za jakých podmínek, se sejdeme a dohodu zpečetíme písemně svými podpisy na Smlouvě o zprostředkování prodeje/pronájmu.

Poučení spotřebitele  a Zásady ochrany osobních údajů Realitního zprostředkovatele ve  zprostředkovatelské smlouvě najdete na konci této stránky.

4. Schůzka na nemovitosti a focení

Důležitá fáze spolupráce. Nemovitost je potřeba dobře připravit na focení a natáčení video prohlídky. Proč jsou fotky a videa tak důležité? Protože první dojem získávají zájemci právě díky této prezentaci. Je potřeba se vžít do role kupujícího a říct si podle čeho bych si já vybral tu či onu nemovitost, byt či pozemek. A proč video prohlídka? Video prezentace přiláká skutečné zájemce a zkrátí se tím výrazně doba prodeje.

Jakmile bude nafoceno a zpracováno video, přichází fáze marketingu.

5. Prezentace nemovitosti a prohlídky

Poté co máme za sebou fázi focení a natáčení videa, přichází na řadu marketing a možnosti prezentace. Nemovitosti jsou prezentovány na cca 20 placených inzertních serverech, marketing – bannery, letáčky, tisk, propagace na facebooku aj. Více informací o marketingu vám ráda poskytnu osobně.

Prohlídky nemovitostí vedu sama, popř. vás oslovím s doplňujícími otázkami, které vyvstanou od zájemců.

Vzejde-li z prohlídky vážný zájemce o koupi, tak začíná vyjednávání všech podmínek kupní smlouvy.

6. Rezervace

Zájemce o koupi nemovitosti podepíše třístrannou dohodu o složení blokovacího depozita a složí rezervační poplatek převodem na depozitní účet RK vesměs ve výši provize, jako záruku, že o nemovitost má vážný zájem a tento slouží již jako záloha na kupní cenu. Rezervační záloha je nevratná. Vyjímku tvoří případ, kdy zájemce prokazatelně nedokáže zafinancovat prostřednictvím úvěru na koupi nemovitosti. Tato doba je ale omezena – max. týden. Doplatek kupní ceny poté skládá do advokátní úschovy na základě podepsané Smlouvy o advokátní úschově.

Podepsaná Dohoda o složení blokovacího depozita- REZERVACE a složené depozitum slouží jako podklad k přípravě smluvní dokumentace k převodu nemovitostí

7. Kupní smlouva, zástavní smlouva, advokátní úschova

Jakmile je vše písemně dohodnuto nechávám zpracovat návrh kupní smlouvy se smlouvou o uschově, které všem zúčastněným stranám pošlu emailem k revizi a připomínkám. Jakmile jsou smlouvy připraveny k podpisu se všemi připomínkami, tak se domluvíme na termínu jejich podpisů a ověření vašich podpisů u advokáta.

V některých případech, kdy je nemovitost financována hypotéčním úvěrem, předchází podpisu kupních smluv ještě podpis zástavních smluv, které připravuje banka. Tady je potřeba počítat s vaší součinností, neboť vy jste v době podpisu zástavních smluv ještě stále majiteli nemovitosti a tudíž jste to vy, kdo budete podepisovat tyto zástavní smlouvy u advokáta.

8. Předání nemovitostí

Poté co je zafinancováno a kupní cena je v advokátní úschově, doručí advokát kupní smlouvu s návrhem na vklad na příslušný katastrální úřad. Od vkladu kupní smlouvy na katastr to trvá asi 21-30 dní než dojde k fyzickému přepsání nových vlastníků na katastru nemovitostí. V době od vkladu do dvacátého dne od něj, vám poštou dorazí doporučený dopis s informací o vyznačení plomby, že se něco děje s nemovitostí. Teprve po 20-ti denní ochranné lhůtě, která se nedá zkrátit, může dojít k zápisu vkladu.

Poté co dojde k zápisu vkladu na nového vlastníka si domluvíme na termín předání nemovitosti, který může být dohodnut již v kupní smlouvě. Při předání bude sepsán “Předávací protokol”, který slouží i jako podklad pro převod energií.

9. Daň z nabytí nemovitých věcí

Od 25.9..2020 byla zrušena daň z nabytí.

Povinnost zaplatit daň z nabytí mají jen kupující, kteří koupili nemovitost do 30.11. 2019

Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena se zpětným účinkem k prosinci 2019 | 2020 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)

10. Poprodejní servis a reference

Budu vás informovat prostřednictvím mailu o novinkách v oblasti realit.

Věřím, že pokud jste dočetli až sem, tak jste pochopili proces prodeje nemovitosti a spolupráce se mnou jako s Vaším osobním realitním makléřem.

Potkáme se? První krůček je na vás. S dalšími vám pomůžu

Těším se na setkání s vámi
Vaše osobní realitní makléřka

POUČENÍ SPOTŘEBITELE

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen jako „Poučení“)

realizované ze strany společnosti:

Bc Petra Janštová  Realitní agentura PRORADOST   IČ: 45153086  , DIČ: CZ6951265541,  

se sídlem J. Skupy 1641, Ostrava, PSČ 708 00 , kancelář: Na obvodu 1085/37, Ostrava–Vítkovice 703 00, 

webové stránky  https://petrajanstova.cz/    tel: 731 518 716,   email: janstova@reality-proradost.cz , petra.janstova@email.cz

 (dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“) 

a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele,

kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem

(dále jen jako „Zájemce“)                                   

Realitní zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít s Realitním zprostředkovatelem) o tom, že:

 

 • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim Zákona o realitním zprostředkování;
 • Předmětem služby nabízené Realitním zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě;
 • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);
 • Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě) – s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně … dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy;  
 • Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednané – procento ze skutečné prodejní ceny nebo pevně stanovená částka(která bude uvedena v Realitní smlouvě); k takto vypočtené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále). V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.
 • Provize bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tedy Zájemce bude povinen uhradit Realitnímu zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i DPH z této;
 • Provize bude splatná dnem uzavření Realitní smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Realitním zprostředkovatelem); je preferován bezhotovostní způsob úhrady Provize;
 • Veškeré náklady Realitního zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;
 • Zprostředkovatelská smlouva je uzavírána v souladu se Zákonem o realitním zprostředkování, práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

 

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

 • Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom Realitní zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu Realitního zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany Realitního zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.  

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

————————————————————————————————————

Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

Adresát (zprostředkovatel)

Bc Petra Janštová  Realitní agentura PRORADOST   IČ: 45153086  , DIČ: CZ6951265541,  

se sídlem J. Skupy 1641, Ostrava, PSČ 708 00 , kancelář: Na obvodu 1085/37, Ostrava–Vítkovice 703 00, 

webové stránky  https://petrajanstova.cz/    tel: 731 518 716,    email: janstova@reality-proradost.cz , petra.janstova@email.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne … vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. … 

Vaše jméno a příjmení: …

Vaše adresa: …

Datum: …

Váš podpis:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

————————————————————————————————————

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Realitního zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Realitního zprostředkovatele. V tomto směru Realitní zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Realitním zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

V … dne …

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů pečlivě a dodržujeme všechny platné normy, zejména pak Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání smluv a plnění povinností z nich vyplývající jsou některé Vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely níže uvedené.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ udělený v souladu se zák.
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“).

Klient, tímto poskytuje svobodně a dobrovolně souhlas realitním zprostředkovatelům (dále jen franšízantům“) Realitní agentury PRORADOST. Níže uvedeným franšízantům správcům a zpracovatelům osobních údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, rodinný stav, adresa bydliště/trvalého pobytu, obchodní firma, název, sídlo, IČ, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo, údaje o příjmech, nákladech (výdajích) a závazcích a bankovní spojení, poskytnutých v souvislosti se zprostředkováním uzavření smlouvy či smluv a s Analýzou příjmů a výdajů, a to za účelem využívání těchto osobních údajů v rámci předmětu podnikání Společnosti, tj. k činnostem přímo nebo nepřímo souvisejícím s finanční, pojišťovací, zprostředkovatelskou, zajišťovací či investiční činností Společnosti, za účelem zprostředkování smluvního či jiného právního vztahu či v souvislosti se smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a Společností, pro poskytování našich služeb, dále pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely (včetně zasílání obchodních sdělení formou sms či emailem), případně pro hodnocení platební morálky, za účelem vymáhání pohledávek společností, pro zlepšování kvalita poskytovaných služeb.

Dále Klient výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů, uvedených v občanském průkaze, k jehož kopii Klient dává souhlas.

Klient souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, je-li fyzickou osobou, případně údaje o něm jako právnické osobě, je-li právnickou osobou, byly Společností a každým dalším Správcem zpracovávány, rozumí se i vzájemně mezi nimi předávány, za účelem zkvalitnění péče o Klienta, provádění Marketingových činností. Klient souhlasí s tím, aby Správce zpracovával jeho osobní údaje, je-li fyzickou osobou, případně údaje o něm jako právnické osobě, je-li právnickou osobou, za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 10 let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu s kterýmkoli ze Správců.

Osobní údaje o Klientovi jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je Klient:

– poskytl v souvislosti se žádostí o zprostředkování smluvního či jiného právního vztahu či
s jakýmkoliv smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, za účelem obsaženým v rámci souhlasu Klienta, za účelem jednání o smluvním vztahu, za účelem nabízení obchodu nebo služeb, za účelem předávání jména, příjmení a adresy Klienta z důvodu nabízení obchodu a služeb v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

– s tím, že jeho souhlas správci uděluje i k tomu, aby všechny shora uvedené údaje o jeho osobě a fotokopii jeho občanského průkazu předal jiným subjektům jako správcům, zejména finančním institucím a dalším podnikatelským subjektům spolupracujícím se správcem, pokud to bude nezbytné pro plnění smluv, které Klient uzavřel, resp. uzavře nebo které uzavřel  s uvedenými subjekty Správce jako zprostředkovatel jejich služeb, nebo nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smluv uskutečněné na návrh Klienta.

 

Klient není povinen osobní údaje poskytnout a je oprávněn kdykoli písemně udělený souhlas odvolat. Pokud Klient písemně požádá Společnost, má právo v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích těchto údajů a Správcích. Klient je dále oprávněn požádat Společnost o opravu osobních údajů, zjistí-li, že některým Správcem zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. Za účelem odvolání souhlasu, příp. k žádostem dle tohoto odstavce nás prosím kontaktujte na adrese: petra.janstova@email.cz  Pokud klient odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (případně se zasíláním obchodních sdělení), Společnost zpracování ukončí v přiměřené lhůtě dle administrativních možností Společnosti. Odvolání souhlasu se nedotýká zpracování údajů, které je Společnost oprávněna zpracovávat i bez souhlasu, na základě zákona.

 

Pokud Klient zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat po Společnost vysvětlení, respektive je oprávněn požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý závadný stav, případně je oprávněn udělený souhlas odvolat. Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto odstavce má Klient právo obrátit se v případě porušení povinností Správce na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

 

Dále v souladu se zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Klient prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou, že je skutečným vlastníkem peněžních prostředků, které budou z jeho strany vynaloženy v souvislosti s obchodem nebo obchodním vztahem uzavřeným se společností  Bc. Petra Janštová Realitní agentura PRORADOST, se sídlem Josefa Skupy 1641/17, Ostrava 708 00, nebo touto společností zprostředkovaným, a že tyto peněžní prostředky nepocházejí z výnosů z trestné činnosti nebo z financování terorismu. Ve smyslu ust. § 8 Zákona dále souhlasí s provedením identifikace mé osoby zaznamenáním identifikačních údajů z průkazu totožnosti, ověřením shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti a bere na vědomí, že identifikační údaje takto získané, kopie dokladů předložených k identifikaci, a v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci, je správce jako povinná osoba povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení obchodní vztahu s klientem.

Pro účely tohoto souhlasu se rozumí:

Správcem se rozumí každý jednotlivý franšízant Realitní agentury PRORADOST. Spravované údaje jsme dále povinni poskytnout v případech daných zákonem, například orgánům státní správy, soudem, orgánům činným v trestním řízení apod.

Marketingovou činností se rozumí soubor činností, jejichž účelem je informování Klientů  o produktech a službách Správce, předkládání nabídky k jejich objednání, zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím elektronické pošty.